Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en leveringen van Makso Protoshop zijn onze algemene- en verkoopvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68601476

Download hier onze Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden