Op alle aanbiedingen en leveringen van Makso Protoshop zijn onze algemene- en verkoopvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68601476