Aantoonbaar duurzaam met Eneco HollandseZon®

apr 15, 2021

Duurzaam ondernemen is voor Makso al lang geen kwestie van keuze meer maar een kwestie van prioriteit. Dat betekent dat we iedere mogelijkheid om het beter te doen met beide handen aangrijpen. Daarom wekken we niet alleen stroom op met zonnepanelen op ons dak, maar kopen we ook de benodigde aanvullende hoeveelheden groen in. Wij kiezen hierbij voor Eneco HollandseZon®. Dat is stroom uit zonne-energie, opgewekt in een Nederlands park en voorzien van het Milieukeur keurmerk van SMK (Stichting Milieukeur).

Stichting Mileukeur is een hoog aangeschreven, onafhankelijke instelling die deelnemende bedrijven en instellingen jaarlijks toetst. Zij garandeert dat alle stroom die wij gebruiken bij de productie en assemblage van onze producten duurzaam opgewekt is in Nederland.

De afname van zonne-energie is voor Makso dan ook een mes dat aan twee kanten snijdt. Ten eerste helpen we hiermee ook onze klanten hun producten duurzamer te produceren. Daarnaast verlagen we onze CO2-uitstoot en dragen we bij aan meer duurzame energieproductie in Nederland.
Jaarlijks zal dit bij benadering neerkomen op een reductie van 183.570 kg CO2; evenveel als wat 8344 bomen in een jaar tijd kunnen opnemen.